artikel

Borgarna är enögda!

I dagens partiledardebatt diskuterades vänsterpartiets förslag på 200 000 nya jobb inom offentlig sektor. Förslaget utgår i första hand från de behov som vi vet finns. Det handlar om mer personal på dagis, fler lärare i skolan, fler sköterskor inom vård och äldreomsorg. Det är också ett förslag för tillväxt och sysselsättning.

– Min bestämda uppfattning är att vi tydligare måste framhäva offentlig sektors roll för tillväxt och sysselsättning. Det är denna roll som offentlig sektor haft under hela uppbyggnaden av välfärden och det finns ingen anledning till att den inte ska fortsätta ha det, säger Lars Ohly

Inget företag skulle ensam klara av att bära kostnaderna för infrastruktur, vägar, järnvägar och telekommunikation. Flera av de svenska storföretagen har vuxit fram i nära samarbete med statlig verksamhet. Ericsson med Televerket, Asea med SJ och Vattenfall är några exempel.

Inget företag skulle heller kunna existera utan barnomsorg för de anställdas barn, sjukvård och möjlighet till rehabilitering till de anställda, utbildning, fungerande kollektivtrafik, trygghetssystem i form av bland annat ersättning vid arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet osv.

Lars Ohly framhåller att den offentliga sektorns roll som motor i ekonomin.

– Vår satsning på nya jobb är en viktig del. Det finns ingen motsättning mellan detta och en utveckling av företagandet. Vi har också förslag som skulle underlätta för småföretagen att anställa. Bland annat vill vi avskaffa sjuklöneperioden, dvs den period där arbetsgivaren själv står för kostnaderna vid sjukskrivning.

Men borgarna har en enögd syn som enbart går ut på att privat verksamhet ska bekosta offentlig. Denna syn är helt ohållbar. Det räcker inte att säga att jobben ska komma inom privat sektor genom skattesänkningar.

– Idag går storföretagen med rekordvinster. Årets aktieutdelning beräknas uppgå till ofattbara 170 miljarder kronor. Att ytterligare sänka skatten för de som får dela av dessa utdelningar skulle inte ge ett enda nytt jobb utan enbart öka förmögenheten för de redan rika. För att stimulera sysselsättningen krävs politiska åtgärder och ett politiskt ansvar. Detta ansvar tar vänsterpartiet, avslutar Lars Ohly.

Dela den här sidan:

Kopiera länk