artikel

Det behövs en ny vårdbyggnad i Västerås

Vänsterpartiet i landstinget anser att det behövs en ny vårdbyggnad vid Centrallasarettet i Västerås. De gamla vårdavdelningarna har mer än 40 år på nacken, och håller inte måttet vad gäller hygien och arbetsmiljö.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna har gemensamt bestämt sig. Det måste till en ny byggnad för vårdavdelningar i Västerås. Vårdrummen på Centrallasarettet har för små utrymmen för de hjälpmedel som används idag. Det för med sig svårigheter i omvårdnaden och har blivit ett arbetsmiljöproblem. Toalett och dusch finns i många fall i korridoren. Det innebär att smitta lätt kan spridas till andra patienter. Varje vinter får man erfarenhet av det när vinterkräksjukan härjar som mest, och hela avdelningar måste stängas.

Vårdavdelningarna kan inte heller modernisera sitt omvårdnadsarbete på det sätt som skulle behövas, eftersom lokalerna sätter en gräns för det.

Från början var det tänkt att en ny vårdbyggnad skulle placeras där gamla lasarettet idag ligger. Men så kom beslut om att det skulle bevaras, och planerna fick ändras helt. Idag planeras för en ny vårdbyggnad i närheten av akutmottagningen, där bassängen finns idag. Det nya huset blir 6, 7 el 8 våningar högt. I botten planeras rehabilitering, ny bassäng, och närsjukhus Västerås. Även ortopeden får kompletterande lokaler. Infektionskliniken flyttar in i vårdbyggnaden, efter modell som finns i Uppsala och Linköping.

I den nya byggnaden får alla patienter eget rum och toalett. Ett mindre vårdteam tar hand om 8 patienter, medan administrativ personal tar över mycket av pappersarbetet. Den patientnära vården kan förkorta vårdtiderna med ungefär en halv dag i genomsnitt. Många undrar var vattenträning i bassäng ska bedrivas under byggtiden. Det finns flera lösningar på det. Eriksborgs bassäng kan användas liksom korttidshyra i badhuset Kristiansborg.

Hittills har bara landstingsstyrelsen tagit beslut om inriktningen. Men ett intensivt arbete börjar nu för att planera detaljerna. Huset tar 3 år att bygga med start tidigast hösten 2007. Kostnaden är beräknad till 500 miljoner kr fördelat över fyra år. Exakt siffra presenteras inför beslut om projektering och byggstart. Denna investering är en av flera i länet som planeras under nästa mandatperiod.

Det kräver politiskt mod att ta svåra och långsiktiga beslut. Vänsterpartiet är stolta över att kunna medverka till att länssjukhuset i Västmanland moderniseras, att patienterna får en god vårdmiljö och att personalen får en bra arbetsmiljö.

Monika Wilander,
vice ordförande i landstingsstyrelsen

Dela den här sidan:

Kopiera länk