artikel

Sex partier ense om att styra landstinget

Landstingsalliansen bestående av de fyra allianspartierna och miljöpartiet har vid ett möte i Fagersta gjort upp med det nya sjukvådspartiet om att styra landstinget i åtminstone fyra år framåt. Ännu så länge …….
Ännu så länge framskymtar endast några få delar av den politik de 6 partierna kommer att föra. Vallöftena var många, stora och spretiga och det är klokt av den nya majoriteten att först konstatera att den tidigare (s) och (v) majoritetens beslut för landstinget Västmanland ligger fast. Sjukhusstrukturen ska inte ändras!

Frågorna hopar sig dock kring de åtgärder som den nya majoriteten vill ta itu med:

1. Närvårdsakut:

Vad är skillnaden mellan en närvårdsakut och den tidigare familjeläkarjouren? Var ska majoriteen få läkare ifrån? Finns det patientunderlag för en akutmottagning dygnet runt? Får en akut utan laboratorium eller röntgen kalla sig ”akut”? Hur blir det med patientsäkerheten i Fagersta? Blir det en orättvis vård när patienter i Fagersta hänvisas till en närvårdsakut medan övriga länets invänare får tillgång till en fullt utrustad akut?

2. Sala:

Den nya majoriteten vill först utveckla närvårdsakut i Fagersta under 2007 och senare även i Sala – varför vänta med Sala? Är det så att den nya majoriteten inte vill röra i den fungerande familjeläkarjouren i Sala? Eller är det så att man först och främst tar hänsyn till sjukvårdspartiets väljare och inte till hela länets patienter?

3. Vård för Norbergsborna i Avesta:

Har landstinget råd med att både erbjuda vård i Fagersta och i Avesta samtidigt? Hur blir det med patientsäkerheten om patienter som inte kan tas om hand på närsjukhuset i Avesta måste skjutsas vidare till Falun, Gävle eller Västerås? Får salabor samma möjlighet som norbergsbor? Hur blir det i så fall med servicen på Sala närsjukhus?

4. Akut i stället för telefonjour:

Hur blir det då med HSU (Hälso- och sjukvårdsupplysning) dygnet runt? Kommer de planerna att skrotas? Hur drabbar detta länets övriga invånare?

5. Slippa nattliga transporter till Västerås:

Den nya majoriteten vill slippa nattliga transporter till Västerås – innebär detta indragning av antalet ambulanser i den norra länsdelen? Hur blir det med patientsäkerheten om tveksamma eller knepiga åkommor först skall bedömas i Fagersta?

Den nya 6-parti-majoriteten har många svåra beslut framför sig. Väljarna i den norra länsdelen kommer inte att acceptera halvmesyrer. Patientsäkerhet och trygghet kräver hållbara lösningar. Människors hälsa kan inte sättas på spel för att infria vidlyftiga vallöften! Därför kommer den nya oppositionen att granska alla beslut och aktivt presentera hållbara alternativ som dessutom ryms inom landstingets ekonomiska förmåga.

Dela den här sidan:

Kopiera länk