artikel

NYHET PÅ HEMSIDAN

Vi är glada att vi i fortsättningen kommer kunna publicera rapporter från Kommunsyrelsemötena. Vi tycker att det är viktigt att alla medborgare i Sala på ett enkelt sätt kan följa med i lokaalpolitiken. Steg 1 var att sammanfatta Kommunfullmäktige sammanträdena och nu kommer vi att lägga ut en sammanfattning av vad som hänt på Kommunstyrelsens möten.

 Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde 2006-10-26

 Kommunstyrelsens sammanträde torsdagen den 26 oktober avslutades efter 45 minuter. Ärendelistan var relativt kort, på mötet lades tre extra ärenden till.

 2. Verksamhetsplan 2007-2009; skattesats 2007

 Utdebiteringen förslogs till 22,19 för år 2007. Ingen diskussion

 

3. Månatlig uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi

 Lades till handlingarna utan att någon diskussion fördes.

 

4. Övergångsprojekt FöretagarCentrum – styrgruppsrepresentant

 Vår kommunchef Carl-Åke Elmersjö utstågs till representant. Ingen diskussion.

 

5. Förslag till taxa för byggenhetens verksamhet vid bygg- och miljönämnden; antagande

 Alla var överrens om att taxan är i stort sett omöjlig att förstå och är mycket tacksam över att förvaltningen har tagit fram och kommer att ta fram material så att medborgarna ska kunna förstå den nya taxan.

 

6. Kommissionens tematiska strategi om bekämpningsmedel samt förslag till förordning av växtskyddsmedel

 På grund av att det i stort sett inte var någon som förstod de handlingar som man ville ha in synpunkter på beslöts att inte lämna några alls. Detta för att visa att det är omöjligt att kräva av kommuner att kunna ta ställning till denna typ av dokument, som dessutom är på engelska.

 

7.  Uppsägning av avtal mellan Sala kommun och Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) avseende utbildningsuppdrag vid Västmanlands Naturbruksgymnasium.

 NVU har sagt upp avtalet. Orsaken är oklar men de är heller inte skyldiga att lämna en redogörelse för varför de säger upp avtalet. Det är oroväckande att fler väljer att säga upp avtalen med naturbruksgymnasiet med tanke på att det eventuellt kan betyda att Sala förlorar kommande elever till andra utbildningar.

 

8. Sammanträdesdagar 2007 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelse

 Dessa mötesdagar kommer att publiceras på Sala kommuns hemsida.

 

9. Ärenden avgjorda med stöd av delegation

 Lades till handlingarna utan någon diskussion.

  

Extra ärenden

 

10. Elevrådskonferens på Kungsängsskolan

 

Elevrådet på Kunsängsskolan ska tillsammans med elevorganisationen SVEA hålla en rikskonferens på Kungsängsskolan den 23-26 november. Kommunstyrelsen beslöt att till detta bistå med 80 000 kr att täckas ur eget kapital för att göra detta möjligt. Pengarna ska bland annat täcka kostnader för mat och måltidspersonal för alla tre dagar.

 

Elevrådet räknar med att 220 personer kommer att deltaga under dagarna och alla kommer att bo och äta på KSK. Syftet med konferensen är att arbeta för att förbättra skolan och göra den mer demokratisk. Namnet på konferensen är "På elevers villkor".

 

11. Krafthuset

 

Sala Silvergruva AB var tvungna att mycket snabbt få besked om medfinansiering av projektet krafthuset. En närmare projektbeskrivning finns som utkast. Det handlar kort om att man skall arbeta med folkbildning och information gällande energifrågorna, detta genom att bygga upp en verksamhet kring gruvans historiska behov av energi och vart den tagits ifrån till att visa på var energi kommer ifrån idag och hur den används. Projektet kommer att vara riktat till barn och ungdomar och utgå från gruvan och dess område. Detta är en av de åtgärder som kommer att lämnas in i KLIMP bidrags ansökan den 1 november.

 

Kommunstyrelsen beslöt att medge finansiering med 100 000 kr att täckas ur eget kapital.

 

12. Beredskapsärende information

 

Med tanke på de varningar som gått ut via SMHI har kommunchefen Elmersjö varit i kontakt med räddningstjänsten för eventuell beredskap. Han skulle även ta kontakt med förvaltningscheferna för att uppmana till en allmän beredskap utifall ovädret skulle dra in över Sala kommun.

 

Mötet avslutades

 

För eventuella frågor kontakta

 Beatrice Björkskog , oppositionsledare (V)

 [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk