artikel

Lotta Johansson Arnqvist:Det är när vi låter rädslan för det nya och okända ta över som främlingsfientligheten växer – hos båda parter

SVAR TILL JIMMIE ÅKESSONS (SD) DEBATTARTIKEL I VLT 2010-06-08

Jag blir bedrövad över att läsa din debattartikel. Istället för att komma med konstruktiva förslag på hur vi som bor i Sverige ska kunna skapa ett samhälle som är tryggt att leva i väljer du att försöka piska fram en än större rädsla och fientlighet än vad som redan finns. Tror du verkligen att det är en framgångsrik väg att gå?

Sverige har varit en land som sedan medeltiden haft en ganska stadig invandring, förutom under 1800-talet. Sverige har alltså en lång historia av att vara ett öppet land vilket har gett oss ovärderlig kunskap inom en mängd områden, inte minst inom industri och hantverk.

Något som är mycket väsentligt och som du inte nämner med ett ord i din debattartikel är det faktum att Sverige ingår i EU, vilket i sin tur innebär att varje medborgare inom EU även har rätten att bosätta sig i Sverige, utan söka uppehållstillstånd eller asyl.

Så när du pratar om ”invandrare” – ingår då EU-medborgarna i den gruppen? Då undrar jag hur du har tänkt hantera den frågan. Jag lovar att det kommer att bli en hel del rabalder om Sverige inte tillåter EU-medborgare att bosätta sig i Sverige…..

En annan grupp av människor som äger rätten att fritt bosätta sig i Sverige är medborgare i Norden – ingår de också i gruppen ”invandrare”?

Så vilka är då dessa invandrare som du ondgör dig över? I den frågan borde du definitivt komma med ett klart besked!

Du påstår att det finns en fientlighet som riktas mot svenskar pga deras nationstillhörighet, den saken ifrågasätter jag. Däremot finns det utan tvekan i de flesta större städer ungdomsgäng som har ett kriminellt beteende, som begår inbrott, rån, stöld och även misshandel. Att påstå något annat vore fånigt. Frågan är då varför ungdomarna begår brott, vad är de bakomliggande orsakerna? Jag tvivlar starkt på att det skulle bero på vilket medborgarskap de har, snarare hur deras uppväxtvillkor sett ut, vilka förutsättningar de har och har haft att leva ett så bra liv som möjligt.

Det finns utan tvekan motsättningar mellan olika folkgrupper och för det mesta så har de sin grund i att grupperna inte vill se motparten som jämvärdig. Bägge parter påstår att motparten är på ett eller annat sätt sämre ifråga om moral och den egna moralen är alltid bättre eller högre än motpartens.

Men så är det ju inte – det finns mig veterligt inte någon nation som anser att stöld, rån eller inbrott är ok eller att det är ok att attackera främmande människor oprovocerat. Det är när vi låter rädslan för det nya och okända ta över som främlingsfientligheten växer – hos båda parter.

Men alla är vi människor med lika värde. Alla vill vi bli bemötta med respekt. Alla vill vi kunna gå på gator och torg utan att utsättas för andra människors våld, hot eller kränkningar.

Vi måste börja där – att bemöta varandra med respekt. Att våga se varandra som likvärdiga människor.

Låt oss bilda en gemensam kraft mot främlingsfientligheten!

Lotta Johansson Arnqvist (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk