Nyheter

Kent Persson: Pressmeddelande om kärnkraften

Gör omedelbara säkerhetskontroller av svenska kärnkraftverk

Vi i Vänsterpartiet vill uttrycka vår medkänsla med alla människor i det jordbävningsdrabbade Japan. Det som skett är en fruktansvärd tragedi. Tyvärr har en redan allvarlig situation förvärrats ytterligare på grund av de havererade kärnkraftverken, vilket påminner oss om att kärnkraft är en farlig och osäker energikälla.

– Tyvärr är säkerheten vid de svenska kärnkraftverken inte heller godtagbar. En övning i februari i år visade att kylningen av Oskarshamns kärnkraftverk kan slås ut vid extrem kyla eller brand, vilket skulle kunna leda till en partiell härdsmälta. Vi måste till varje pris undvika att detta sker vid något av de svenska kärnkraftverken, säger Kent Persson.

– Gång efter gång upptäcks allvarliga brister i säkerheten vid de svenska kärnkraftverken. År 2006 felade två av fyra reservgeneratorer vid ett snabbstopp av reaktor 1 vid kärnkraftverket i Forsmark. Om alla fyra generatorer hade slagits skulle temperaturen i reaktorn kunnat höjas till härdsmälta på 90 minuter. Det visar på oacceptabla brister i säkerheten, säger Kent Persson.

– Nu måste regeringen, på samma sätt som Tysklands regering gjort, beordra omedelbara säkerhetskontroller av alla kärnkraftverk, avslutar Kent Persson.

Kent Persson
Energipolitisk talesperson (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk