sida

Bli medlem

  • Unna dig en miljö av likasinnade! Är du trött på att ständigt vara i opposition och försvara åsikter som du tar som självklara? I Vänsterpartiet träffar du människor som delar din grundsyn på tillvaron. Tillsammans diskuterar vi hur, snarare än om, vi ska göra världen mer rättvis.
  • Lär dig något nytt! Politiken kan te sig som en snårig djungel för den som inte själv är i den. Men det är politiken som styr vårt samhälle. Att lära sig hur den fungerar ger dig makt att agera för förändring. Genom att vara aktiv i ett parti får du en unik insyn i hur de politiska processerna fungerar och hur diskussionerna förs.
  • Bidra med dina erfarenheter och kunskaper! Kloka beslut fattas när människor med olika bakgrunder och erfarenheter sätter sig ner och resonerar om en fråga. Detta sker varje månad på våra medlemsmöten. Där rapporterar de förtroendevalda om aktuella politiska frågor och medlemmarna kommer med råd utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Ju fler medlemmar med olika erfarenheter som är med på dessa möten, desto bättre politik får vi. Samtidigt får du en unik möjlighet att påverka de politiker som du varit med och röstat fram.
  • Du kan påverka partiet! Du behöver inte köpa hela paketet. Ett parti är en dynamisk organisation. Som medlem är du med och påverkar vad partiet ska tycka. Vänsterpartiet är inte ett parti med människor som tycker likadant i alla frågor. Men vi delar en grundsyn på människan som solidarisk och tror att vi med gemensamma krafter kan åstadkomma mer än var och en för sig. Delar du den synen med oss? Gå med och lyft din hjärtefråga i partiet!

Bli medlem nu!Dela den här sidan:

Kopiera länk