Företrädare

Gruppledare
Johanna Ritvadotter
[email protected]

Kommunfullmäktige
Johanna Ritvadotter, ledamot
Maria Arvidsson, ledamot
Nishta Hassan, ersättare
Bodil Hildemar, ersättare

Kommunstyrelsen
Johanna Ritvadotter, ledamot

Kommunstyrelsens ledningsutskott
Maria Arvidsson, insynsplats

Styrelsen
Johanna Ritvadotter, ordförande
Pari Twana, vice ordförande
Maria Arvidsson, sekreterare
Bodil Hildemar, kassör
Roger Forss, ersättare
[email protected]