• Hem
 • Kommunpolitiskt...
sida

Kommunpolitiskt program

SALA är inte till SALU!

Vi har under de senaste åren föreslagit skattehöjning för att få mer pengar till skola, förskola och äldreomsorg. Vi har fått igenom förslag om ekofestival, nu kallat ekodagar. Vi har försvarat Kulturskolan mot förslag om nedskärningar. Vi är det enda partiet i kommunen som tydligt säger nej till privatiseringar.

Inför valet 2014 vill Vänsterpartiet Sala

 • Att Kommunen ska ha mer dialog med Salas medborgare och att kommunens personal ges möjlighet att påverka utformningen av de kommunala verksamheterna.
 • Ha en välfärd fri från vinstintressen, därför säger vi nej till privatiseringar och konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten.
 • Ha mindre grupper i förskolan och mer personal i skolan.
 • Att det satsas på vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder.
 • Att Kulturskolans verksamhet ska få resurser att utvecklas och breddas.
 • Att det satsas mer på personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten, samt att kraven sänks för att vara berättigad till omsorg.
 • Att medborgarkontor finns tillgängligt även på landsbygden.
 • Att bostadsbristen möts med ökat byggande, framför allt hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill att alla ska rätt till en bostad!
 • Satsa på att fortsätta utveckla kulturkvarteret Täljstenen, samt verka för att det tillskapas en permanent, multifunktionell scen med plats för minst 120 åskådare.
 • Att Sala ska bli ekokommun – på riktigt! Det är viktigt att kommunen tar ett helhetsgrepp, sammanför till exempel SHE’s satsningar och Ösby som ekologiskt centrum.
 • Att Sala blir en Fair Trade City.
 • Att kollektivtrafiken inom kommunen ska vara gratis.
 • Uppmärksamma situationen för personer med funktionsnedsättning.
 • Verka för att nya svenskar på ett bättre sätt ska bli delaktiga i samhället.

Dela den här sidan:

Kopiera länk