person

Alberto Castellanos

Kappalbo

Kandidat till kommunfullmäktige

Kollektiva lösningar ger styrka!

Alberto är 67 år, pensionär. En före detta Järfällabo som byggt sitt nya bo i Kappalbo. Under 90-talet och första decenniet av 2000-talet var han mycket samhällsengagerad bland annat som ordförande i hyresgästföreningen Tallbohov, i IF Söderhöjden och som kassör i Verdandi, en förening som arbetar med att ge stöd till alkohol- och drogmissbrukare, under parollen ”Alla behövs”. I politiken var han under flera år ordförande för Vänsterpartiet Järfälla, ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i byggnadsnämnden samt vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Varför är du Vänsterpartist?

Solidaritets- och EU-frågor drog mig in i politiken. Jag glödde även för jämställdhets-, jämlikhets- och miljöfrågor. Kollektiva lösningar ger styrka och hållbarhet i motsats till individualismens klenhet och sårbarhet.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?

Sala är en vacker stad med mycket potential som kan utveckla sin turism från idag 30% till 70% av sin möjliga kapacitet, samt sitt jordbruk till en mer närproducerad livsmedelsindustri och därför öka sysselsättningen på hemmaplan. Äldrefrågor, integration och miljöfrågor behöver lyftas fram och drivas i en vänsterriktning.

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för samhällsutvecklingsfrågor, inklusive klimat-, landsbygds- och arbetsfrågor. Dessa skapar en helhet som medger långsiktiga lösningar. Integration, fritids- och äldrefrågor får mitt hjärta att slå snabbare.