person

Eva Kampman

Varmsätra

Kandidat till kommunfullmäktige

Elevhälsa måste prioriteras!

Eva Kampman är 55 år och har varit brevbärare, jobbat på hemtjänst, som översättare och som marknadsassistent. Efter fem år utomlands med konststudier blev hon gymnasielärare i konst och språk. Hon har dock alltid velat bo på landet och bli bonde, för i bondesamhället har hon sina rötter. Nu bor Eva på en liten gård i utkanten av Sala kommun. Hon har får, lite skog och tar in eget hö. Natur, miljö och kultur är hennes intressen. Eva älskar att bo i en levande landsbygd!

Varför är du vänsterpartist?

Alla människors lika värde. Ett starkt samhälle garanterar välfärd, schyssta arbetsvillkor, bostäder till rimliga hyror och en likvärdig skola för alla. Det är oacceptabelt de rikas barn blir rikare och de fattigas barn fattigare. Hemlösheten ökar bland äldre. Ojämlik vård uppmuntras av vinstmaximering. Utförsäljningen av gemensam egendom (statlig, kommunal, kyrklig) är extremt oroande. Vänsterpartiet har förslag på hur den politiska utvecklingen i Sverige kan brytas. Jag vill verka för en mer jämlik värld med tydligt miljöansvar.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?

Oavsett bostadsort finns det många som skulle få det bättre med Vänsterpartiets politik. Det skulle vara fantastiskt att få representera väljarnas röst i kommunfullmäktige. Någon måste lyssna på dem och driva frågor som gynnar alla!

Vilka frågor brinner du för?

De värnlösas och svagas röst vill jag föra: Äldre, barn och funktionshindrade eller sjuka behöver ett parti som står på deras sida. 6 timmars arbetsdag är nyckeln till bättre skola, äldrevård och sjukvård. En skola som ger trygghet och kunskap krävs för ett bättre samhälle för alla. Därför får det inte snålas på resurser. Kurator, specialpedagog och elevhälsa måste prioriteras. Det kan vara livsavgörande både att få stöd och få rätt till anpassningar. När unga mår bättre så klarar de skolan bättre och får ett bättre liv. Risken för t ex kriminalitet minskar. Alla behöver hjälp av samhället någon gång i livet. Vänsterpartiet arbetar för på ett samhälle som bryr sig om den lilla människan.