person

Maria Arvidsson

Sala

Ledamot i kommunfullmäktige
Insynsplats i kommunstyrelsens ledningsutskott
Kandidat till kommunfullmäktige

Bygg billiga och bra hyresrätter!

Maria Arvidsson är 59 år och bor i centrala Sala. Idag är hon en av två ordinarie ledamöter i Kommunfullmäktige och har en insynsplats i Kommunstyrelsens ledningsutskott. Maria har arbetat som förskollärare i Malmö och Sala i många år och även som föreståndare i Heby kommun. Har pluggat Kommunikation och under ett par år läste Maria Kulturantropologi i Uppsala. Efter en ryggmärgsskada år 2000 arbetar hon inte längre. På fritiden pysslar Maria med litet emalj- och silversmide. Hon älskar även att laga god mat.

Varför är du Vänsterpartist?

Det är jag nog av födsel och ohejdad vana. Blev upprörd på lekis när fröken behandlade barn orättvist eller pekade ut barn inför de andra. Jag gick med i Vänsterpartiet när jag blev arbetslös och satt hemma och tyckte synd om mig själv. Kom på att jag inte var nåt vidare föredöme för min tonåriga dotter och tog kontakt med en vän som jag visste var aktiv i Vänsterpartiet. Sen blev jag snart aktiv jag med och har varit det i över 20 år.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?

Jag tycker att Sala kan bli en bättre och mer jämlik kommun att bo i! Särskilt för dem som kanske inte är mest gynnade nu. Alla skall kunna ha ett jobb som det går att leva på eller en trygg förskole- skolmiljö där lärarna orkar med sitt jobb. Alla skall kunna få en trygg ålderdom också, med rätt till gemenskap för den som så önskar. Dessutom tillåter jag inte att det glöms bort att vi är en Eko-kommun en gång till!

Vilka frågor brinner du för?

Att människan, som är världens farligaste djur, tar sig i kragen och lever på ett sätt som är hållbart i längden! Att vi arbetar för byggandet av billiga och bra hyresrätter. En skola/förskola som både lärare och barn orkar med. Att fler boendeformer för äldre startas. Att funktionsnedsattas rättigheter uppnår allas våra mänskliga rättigheter! Jag tror att extremindividualismen håller på att passera "bäst-före-datum". Genom att bland annat utbilda våra barn till normkritiska medborgare kan vi få ett bättre samhälle!