Kategoriarkiv: Okategoriserade

Lotta Johansson Arnqvist:Det är när vi låter rädslan för det nya och okända ta över som främlingsfientligheten växer – hos båda parter

SVAR TILL JIMMIE ÅKESSONS (SD) DEBATTARTIKEL I VLT 2010-06-08

Jag blir bedrövad över att läsa din debattartikel. Istället för att komma med konstruktiva förslag på hur vi som bor i Sverige ska kunna skapa ett samhälle som är tryggt att leva i väljer du att försöka piska fram en än större rädsla och fientlighet än vad som redan finns. Tror du verkligen att det är en framgångsrik väg att gå?

Sverige har varit en land som sedan medeltiden haft en ganska stadig invandring, förutom under 1800-talet. Sverige har alltså en lång historia av att vara ett öppet land vilket har gett oss ovärderlig kunskap inom en mängd områden, inte minst inom industri och hantverk.

Något som är mycket väsentligt och som du inte nämner med ett ord i din debattartikel är det faktum att Sverige ingår i EU, vilket i sin tur innebär att varje medborgare inom EU även har rätten att bosätta sig i Sverige, utan söka uppehållstillstånd eller asyl.

Så när du pratar om ”invandrare” – ingår då EU-medborgarna i den gruppen? Då undrar jag hur du har tänkt hantera den frågan. Jag lovar att det kommer att bli en hel del rabalder om Sverige inte tillåter EU-medborgare att bosätta sig i Sverige…..

En annan grupp av människor som äger rätten att fritt bosätta sig i Sverige är medborgare i Norden – ingår de också i gruppen ”invandrare”?

Så vilka är då dessa invandrare som du ondgör dig över? I den frågan borde du definitivt komma med ett klart besked!

Du påstår att det finns en fientlighet som riktas mot svenskar pga deras nationstillhörighet, den saken ifrågasätter jag. Däremot finns det utan tvekan i de flesta större städer ungdomsgäng som har ett kriminellt beteende, som begår inbrott, rån, stöld och även misshandel. Att påstå något annat vore fånigt. Frågan är då varför ungdomarna begår brott, vad är de bakomliggande orsakerna? Jag tvivlar starkt på att det skulle bero på vilket medborgarskap de har, snarare hur deras uppväxtvillkor sett ut, vilka förutsättningar de har och har haft att leva ett så bra liv som möjligt.

Det finns utan tvekan motsättningar mellan olika folkgrupper och för det mesta så har de sin grund i att grupperna inte vill se motparten som jämvärdig. Bägge parter påstår att motparten är på ett eller annat sätt sämre ifråga om moral och den egna moralen är alltid bättre eller högre än motpartens.

Fortsätt läsa Lotta Johansson Arnqvist:Det är när vi låter rädslan för det nya och okända ta över som främlingsfientligheten växer – hos båda parter

Vänsterförslag fick genomslag på landstingsfullmäktige

PRESSMEDDELANDE 2010-06-22
– Vi är mycket glada över att en utredning kommer att tillsättas för att ta fram en handlingsplan mot hot och våld i nära relationer, säger Lotta Johansson Ahrnqvist fullmäktigeledamot (V).

Hot och våld i nära relationer är ett stort problem som samhället brottats med under många år. Det har gjorts flertal olika insatser från såväl ideella organisationer som offentliga myndigheter utan att vi kommit så mycket närmare en förbättring.

En omfattande forskning både nationellt och internationellt pekar mycket tydligt på att hot och våld i nära relationer får omfattande och långtgående konsekvenser för samtliga inblandade, inte minst ur ett hälsoperspektiv. Trots det saknar än idag många kommuner och landsting handlingsplaner och strategier för att bemöta de människor som befinner sig i denna svåra situation.

Ur ett hälsoperspektiv är det förödande för människor som lever i en familj/relation där hot och våld förekommer. Samtliga inblandade blir lidande under lång tid, inte sällan under flera år. I allra värsta fall kan det leda till dödlig utgång.

Fortsätt läsa Vänsterförslag fick genomslag på landstingsfullmäktige

Vänsterpartiet och välfärden

Vänsterpartiet har sedan partiet såg dagens ljus år 1917 varit ett parti som representerar de människor som tillhör arbetarklassen. Sedan dess har världen förändrats en hel del. År 1917 saknades de flesta av de förmåner som vi idag gärna tar för givna och självklara. För att bara nämna ett fåtal – kvinnlig rösträtt, fem veckors semester, mer humana arbetstider, ett välutbyggt socialt försäkringsskydd med ersättning vid sjukdom, stöd för människor med funktionshinder, rätt att vara föräldraledig med ersättning bl.a. Gratis skolgång för barn och ungdomar, högkostnadsskydd för sjukvårdsavgifter och läkemedel, omsorg om äldre och personer med funktionshinder mm. Listan kan göras lång.

Fortsätt läsa Vänsterpartiet och välfärden