EU-val 2019

Den 26:e maj är det dags för val till EU-parlamentet. Oavsett vad vi tycker om EU som institution; ju fler som röstar på Vänsterpartiet desto mer framgångsrikt blir vårt arbete i EU-parlamentet vad gäller att göra EU mer klimatinriktat, mindre rasistiskt, mer feministiskt, mer rättvist och mer demokratiskt.

Rösta på Vänsterpartiet den 26 maj.

Läs mer här

Aktuellt

Engagera dig

Bli medlem

Det finns alla möjligheter för dig att aktivera dig precis i den grad du kan, vill och hinner.

Välkommen till Vänsterpartiet Sala!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?