• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Gruppledare
Åsa Forss
[email protected]

Kommunfullmäktige
Åsa Forss, ledamot
Johanna Ritvadotter, ledamot
Alberto Castellanos, ersättare
Maria Arvidsson, ersättare

Kommunstyrelsen
Johanna Ritvadotter, ledamot
[email protected]

Kommunstyrelsens ledningsutskott
Maria Arvidsson, insynsplats

Vård- och omsorgsnämnden
Roger Forss, ersättare

Skolnämnden
Eva Kampman, ersättare

Salabostäders styrelse
Sven Undhagen, ersättare

Styrelsen
Alberto Castellanos, ordförande
Rasmus Löfling, kassör
Gunilla Fridemark
Maria Arvidsson
Roger Forss
Eva Kampman
Anas Ikhlayel

[email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk