artikel

Stärk arbetsrätten och demokratin på arbetsplatserna

i dagens partiledardebatt tog Lars Ohly upp situationen på svensk arbetsmarknad. Han kritiserade företagens rekordvinster och det allt hårdare klimat som råder på arbetsmarknaden.
– Aldrig tidigare har aktieägarnas vinster varit större. Ibland överstiger aktieutdelningarna till och med vinsterna. De som har det bra får det bättre. Samtidigt har nya anställningsformer och en hårdare attityd från många arbetsgivare gjort arbetsplatserna allt tystare. Många är vittnesmålen om ett hårdnande klimat som leder till att anställda drar sig för att arbeta fackligt och avstår från att framföra kritik i rädsla för att utsättas för repressalier.

Lars Ohly exemplifierade det hårdnande klimatet med en rad aktuella fall där anställda fått sparken eller avstått från att öppet föra fram kritik mot missförhållanden. Bland annat lyfte han fram fackordförande Per Johansson som fått sparken från Connex.

– När jag varit ute på olika arbetsplatser i landet är detta ett gemensamt tema. ”Vi vågar inte yttra oss kritiskt, vi är rädda för repressalier” säger många som vittnar om hur arbetsgivare aktivt motarbetar facklig organisering. Och allra värst är det naturligtvis för den växande grupp människor som inte har tillsvidareanställningar. Med provanställning, korttidsanställning, vikariat eller med anställning hos bemanningsföretag är man beroende av arbetsgivarens välvilja och då blir man inte så kaxig.

För att komma till rätta med detta vill Lars Ohly stärka arbetsrätten bland annat genom att det inte ska vara möjligt att ”köpa” ut anställda efter domslut.

– Anställningstryggheten måste öka. Det måste rensas upp rejält i floran av olika anställningsformer. Tillsvidareanställning på heltid ska vara normen. De anställdas rätt till yttrandefrihet måste stärkas och fackliga rättigheter skyddas. Inflytandet på jobbet måste öka. Kvinnors underordning både i hemmen och arbetslivet måste brytas. Ett viktigt steg är att införa en individualiserad föräldraförsäkring.

Dela den här sidan:

Kopiera länk