artikel

God demokrati förutsätter välinformerade medborgare.

Därför arbetar vänsterpartiet i Sala kontinuerligt för att sprida information om kommunala frågor. ”Röda besked” hette det flygblad vi spred i Sala under 1980-talet. ”Fullmäktigenytt” kallade vi det lilla informationsblad som vi distribuerade åren 2002-2003. Nu återuppstår FULLMÄKTIGENYTT i elektronisk form på vår hemsida.

I ett läge där vår länstidning struntar i Sala, TV har mycket begränsat utrymme för lokal information och den lokala tidningen endast publiceras tre dagar i veckan kan FULLMÄKTIGENYTT fylla ett tråkigt tomrum. Den elektroniska formen ger oss också en möjlighet till snabb information som når långt utöver vår flygbladsutdelning på Norrbygatan eller vid Systembolaget.

Detta är en spännande utveckling som inte enbart medför ensidig information från oss till er. Nu finns också en möjligt att bruka hemsidan för att skriva kommentarer och debattinlägg. Detta är således början till en ännu bättre dialog mellan politiker och salabor.
FULLMÄKTIGENYTT är en subjektiv beskrivning av vad som händer i kommunens högst beslutande organ. Vill Du ha en mera objektiv bild av skeendet? Skriv till oss och kommentera! Vi censurerar endast klara oförskämdheter!
Utskrift och spridning av FULLMÄKTIGENYTT uppmuntras. Ange gärna källan!

Upplysningar: Börje Svensson, ordf. Tel. 0224-18055 eller 070-5423437
Bodil Hildemar, hemsidesansvarig Tel. 0224-86444 eller 070-7504202

Dela den här sidan:

Kopiera länk