artikel

Be de drabbade om ursäkt

Idag presenter katastrofkommissionen sin rapport om regeringens hantering av Tsunamikatastrofen. Lars Ohly ger beröm till kommissionens rapport, och kräver att regeringen ber de drabbade om ursäkt.
– Katastrofkommissionen har arbetat med stor integritet och seriositet och tagit medborgarperspektivet på allvar. Det här är en mycket trovärdig rapport, som bör leda till förändringar i krishanteringsorganisationen, eftersom den uppenbarligen inte fyllde funktionen att klara en katastrof av den här omfattningen.

Regeringen bör tydligt markera att den tar kritiken på allvar. Det är viktigt att man drar rätt slutsatser och ser till att få en effektivt fungerande organisation. Svenska folket måste känna trygghet med att misstagen inte kommer att upprepas, säger Ohly.

– Svenska medborgare utomlands fick inte den hjälp de har rätt till. Regeringen bör be de drabbade om ursäkt för att organisationen inte fungerade

Ohly har inga krav på några ministrars avgång. Vi har ett konstitutionsutskott i riksdagen som har till uppgift att föreslår riksdagen beslut om ansvarsutkrävande för enskilda ministrar och det är inte klart med sin granskning, säger Ohly.

Dela den här sidan:

Kopiera länk