artikel

Att skapa 200.000 jobb är nödvändigt och möjligt!

Vänsterpartiets kongress startade i dag med Lars Ohlys inledningstal. Ohly gick till hårt angrep mot dem som splittrar.
Men i övrigt kom dern första dagen mest att handla om en debatt kring valplottformens innehåll.
Följ kongressen timme för timme på:
www2.vansterpartiet.se/kongress2006/

Ordförandens kommenar torsdag 23.00 :

Lars Ohlys inledningstal på kongressen 2006 blev en svidande vidräkning med de medlemmar som ”betraktar partikongressen som en välregisserad föreställning eller beskriver demokratiska val som kuppartade”.

Media har visserligen fullt upp med att skildra den israeliske krigshjälten Sharons kamp på sjukbädden efter ett slaganfall – men
trots det kommer inte media att försitta chansen att utnyttja Ohlys
inledningstal för spekulationer om en kommande klyvning av partiet.

Att Ohly så kategoriskt tar avstånd från dem som sår splittring skall i stället tolkas som ett tecken på att det finns en stor samsyn om behovet av ett starkt vänsterparti och ett reellt socialistiskt alternativ
i svensk politik. Ohly visar tydligt att de som söndrar partiet inifrån är så få att vi kan undvara dem.

Från Salas horisont är synen dock en annan. Den krympande skaran av människor som över huvud taget vill engagera sig politiskt i Sverige
måste lära sig att tala ett språk så att väljarna förstår var skiljelinjen går. Handlar det om att få vara med där besluten fattas eller att stå utanför utan tunga uppdrag? eller Handlar det om politikens innehåll?
d.v.s. ekonomisk prioritering och satsningar på det som alla medborgare behöver? eller Handlar det (usch otäcka tanke!) endast om enskilda ord som kommunist, traditionalist eller förnyare?
Vad handlar striden egentligen om?
Vi vill ha kongressbeslut om en politik som vi kan ställa oss bakom och som vi kan föra ut och försvara inför väljarna!

När det gäller vänsterpartiets EU-politik – d.v.s. en politik för avveckling av EU är stödet för den förda politiken entydligt. Detta framgick tydligt av de ovationsartade applåderna efter Jonas Sjöstedts tal på kongressen.

När det gäller partistyrelsens förslag till plattform inför valet blev debatten intensiv. Många goda inlägg gjortes om de motioner som vill förändra i valplattformens första del. Debatten om 200.000 nya jobb i den offentliga sektorn blev särskilt intensiv. Flera talare krävde att det skall göras prioriteringar mellan alla kraven inför valet och att kravens konsekvenser skall kostnadsberäknas.
De som stödde partistyrelsens linje ansåg dock att kongressens uppgift är att slå fast visionerna, kostnadsberäkningarna får göras senare. Andra debattörer menade att det är inte nog med 200.000 jobb i det offentliga – det krävs också 100.000-tals jobb i den privata sektorn. Att skapa arbete i stället för arbetslöshet är vår tids största utmaning. Att göra detta är inte bara möjligt – det är nödvändigt!

Valplattformens del 1 antogs utan votering.

Debatten om del 2 fortsätter till sent i natt.

Börje Svensson, ordf. Vänsterpartiet i Sala

Dela den här sidan:

Kopiera länk