artikel

Salagruppen rapporterar från partikongressen i Göteborg att valet av Lars Ohly som partiordförande blev mycket entydigt!

På en telefonlinje från en liten stuga i Göteborg rapporterar gruppen med besökare från Sala att valet blev odramatiskt till slut. Nu fokuserar vi på sakfrågorna!
Valet av Ohly som partiordförande gav ett ännu klarare utslag denna gång än vid valet i Stockholm för 2 år sedan. Lasse tackade för förtroendet och riktade sig främst med sitt tack till de båda barnen.
Det har inte varit lätt att kombinera sysslan som partiledare och ensamstående pappa på en gång. Men det har gått tack vare mycket gott stöd från alla runt omkring honom.
Läs Lasses tacktal som på slutet innehåller en dikt skriven av dottern Åsa! Talet finns på kongresshemsidan!

Salagruppen rekommenderar även Anita Doratios tal som rörde flyktingarnas situation i Sverige. Anita fick ta emot ett pris för sina insatser via Fristandsfonden som stöttar människor i utsatta situationer. Även hennes tal finns under rubriken ”tal” på kongress-hemsidan.

Även den nya partistyrelsen valdes i en sluten omröstning utan överaskningar. Valberedningen hade gjort ett bra jobb för att täcka in alla nödvändiga kompetenser och landsändar i den nya styrelsen som därför fick kongressens fulla stöd.

I övrigt handlade dagens förhandlingar om debatt och beslut om de
resterande delarna av valplattformen som skall styra vänsterpartiets valrörelse. Nu fokuserar vi på sakfrågorna!
De västmanländska ombuden höll en ganska låg profil i debatten under denna andra dag på partikongressen.

Åhörarna från Sala passade på att besöka Mångkulturmuséet som ligger strax bakom Universeum i Göteborg. Det var en positiv upplevelse som verkligen kan rekommenderas!

Vill Du ställa någon fråga till salagruppen? Ring mig så skall Du få
svar i nästa rapport!

Börje Svensson, ordf. Sala
Tel. 070-5423437

Dela den här sidan:

Kopiera länk