artikel

Kongressen innebär ingen kursändring!

Några dagar efter avslutad partikongress 2006 ställer hemsidan några frågor till Joachim Nordlund, vänsterpartiets gruppledare i Sala kommunfullmäktige.
Vad innebär egentligen kongressens beslut?
Det blev ingen kursändring! Joachim Nordlund menar att kongressen blev odramatisk och besluten är helt i linje med vad tidigare kongresser beslutat. Politiken ligger alltså fast och Lars Ohly är oomstridd partiledare i 2 år till.

Vilka var de viktigaste besluten enligt dig Joachim?
– Det framstod helt klart att ombuden på partikongressen ville se en mera offensiv vänsterpolitik än partistyrelsen och särskilt än den politik som som vår riksdagsgrupp åstadkommer.

– Besluten om en nödvändig tandvårdsrefom, höjt studiebidrag med 1.500 kr/mån och hur partiet ska medverka till att skapa 200.000 nya jobb i Sverige visar detta mycket tydligt!

– Medlemmar (via sina ombudpå kongressen) tycker tydligen att det som gjorts hittills i samarbetet med regeringen inte räcker. Vi måste få ut mer av regeringssamarbetet!

Vi får ju räkna med att en stor del av vänsterpartiets riksdagsgrupp byts ut efter valet. Är det då någon annan fråga som kommer att drivas hårdare?

Joachim N: – Särskilt frågan om att EU ska upplösas är en sådan fråga. Om vi fortsätter mot ett ännu starkare och överstatligt EU blir den här frågan allt viktigare. Vi vill se ett helt annorlunda Europa-samarbete. En folkomröstning om det nya fördraget även i Sverige är nödvändig för att vi inte skall få se ytterligare överföring av makt till EU.

Finns det några bra valfrågor i valmanifestet som du vill lyfta fram?

– Frågan om 6-timmars arbetsdag finns kvar och kommer på sikt att aktualiseras. Vi måste på sikt vara beredda på att alla ska få vara med och dela på jobben.
– Det är även bra att partiets medlemmar vill jobba för att vi får mera
progressiv skatt även i kommuner och landsting, d.v.s. att de som tjänar mest i solidaritetens namn också får betala mest skatt.

Slutligen Joachim Nordlund, vad tycker du var det bästa på partikongressen 2006?
– Det var C H Hermanssons tal! Han visade på vänsterns utmaningar
på ett konkret och tydligt sätt och att vänstern måste stå enad. Han förklarade tydligt vad som krävs av oss för att nå framgång med vår politik i framtiden:
Alla ska ha en försörjning!
Vi måste bygga en värld utan krig!
Det vi äger gemensamt måste förvaltas demokratiskt!
Samhällets resurser måste fördelas bättre än idag!

Och därmed sätter vi punkt för rapporteringen från kongressen 2006.

Börje Svensson

Dela den här sidan:

Kopiera länk