artikel

Utan mediarapportering – haltande demokrati!

Årets första kommunfullmäktige blev en anonym tillställning.
Sala Allehanda valde att inte skriva någonting alls om Salas beslutande församling. Radio Sala hade krångel med ett gammalt slitet mixerbord och stora delar av sändingen blev ohörbara! Läs det viktiga i Vänsterpartiets FULLMÄKTIGENYTT!
Tyvärr kunde radiolyssnarna inte höra den inledande kvarten av Ulla Händels intressanta presentation av hur ungdomar i Sala kommun egentligen mår. Ulla jobbar som hälsoplanerare på landstinget med ansvar för Sala kommun. Från undersökningen Liv & Hälsa Ung hämtade hon många intressant uppgifter som beskriver hur våra ungdomar i högstadiet och på gymnasiet har det med stress, värk i kroppen, matvanor, alkohol, droger, rökning, beväpning (Just det! att
gå beväpnad till vardags!) respektive hur stora andelar av killar och tjejer som blir regelbundet kränkta eller retade.
Rapporten kan beställas från Landstinget! Viktig läsning!

Tyvärr tvingas vi från Vänsterpartiet att åter en gång konstatera att
värdet av denna kostsamma undersökning är begränsat eftersom den
inte visar tidsserier. Det måste vara särskilt intressant att försöka få veta hur till exempel alkoholvanorna eller drogbruket eller stressen bland vår ungdomar har förändrats under 6, 8 eller 10 år!
Ta reda på det, Landstinget!

Snabbt fullmäktige:
Fullmäktiges egentliga dagordning avhandlades denna gång ganska snabbt.
Det är viktigt att stärka familjerna och hjälpa ungdomar tyckte (kd) i en motion och fick medhåll av Carola Gunnarsson (c) som dock endast ansåg att motionen var besvarad eftersom kommunen planerar att sätta upp en familjecentral i samband med den öppna förskolan. En fråga är dock obesvarad: kommer landstingets perso-nalkategorier att finnas med på familjecentralen?

Ordföranden kunde inte kommunallagen utantill!
Tommy Johansson (s) förklarade att kommunstyrelsens förslag om att anta ett reglemente för internkontrollen från den 2/1 (=retroaktivt)
är olagligt. Ärendet blev en virrig historia men slutade med att Tommy fick rätt. Reglementet införs den 1/2 i stället!

Kraftvärmeverket fick ett nytt finansieringsavtal.

Bråstaskolans skog styckas!
Kvällens enda egentliga stridsfråga blev förslaget att stycka av en bit av skogsmarken bakom Bråstaskolan. Sture Bäckmans fastigheter vill bygga 28 villor och 18 radhus på denna mark.
Carola Gunnarsson (c) med flera kamrater i den borgerliga alliansen förklarade att man ansåg sig ha fått försäkringar om att detta skall bli ett naturnära boende som tar stor hänsyn till befintliga naturvärden.
Socialdemokraterna yrkade avslag på principiella grunder eftersom det ännu inte finns någon antagen detaljplan för området. Det borgerliga förslag vann i omröstningen. Vänsterpartiets ledamöter stödde (s)-yrkandet genom att reserva sig mot beslutet.

Radiosändingen kraschade!
De sista ärendena blev omöjliga att följa för radiolyssnarna p.g.a.den dåliga sändingskvalitén. Radiochefen Hagström ringde till Vänster-partiets Hemsidesredaktion och beklagade att det var ett fel i ett gammalt mixerbord som krånglade! Vi håller tummarna för att problemet är avhjälpt till nästa möte den 23 februari?

Sickan Palm ställde två olika interpellationer (=frågor) till VON-ordföranden Bo Kallerman.
Den första handlade om den sociala tryggheten för familjehems-medlemmar. Svaret var utförligt men krångligt för den som är mindre insatt i socialpolitikens virrvarr. Saken blev inte bättre av att Tommy Johansson och Sickan Palm virrade till det hela med att börja diskutera situationen för personliga assistenter.
Den andra frågan handlade om planeringen för bättre gruppboenden enligt LSS. Detta är en viktig fråga för Sala kommun som uppenbarligen har stora brister på detta område om lagen skall följas till punkt och pricka. Och det ska den ju!

Slutligen vill Vänsterpartiet tacka Lotta Högkvist som nu slutar i full-
mäktige mm p.g.a. flytt till Västerås kommun. Lycka till med nya
uppdrag efter valet den 17 september!

Börje Svensson, ordf.

Dela den här sidan:

Kopiera länk