artikel

Se helheten i Bodströms förslag!

I media har uttrycket Bodströmsamhället börjat användas för att beteckna ett samhälle där polisen får allt större befogenheter och möjligheter att övervaka och avlyssna medborgare för att utreda eller förebygga brott. Under våren behandlar riksdagen en rad lagförslag på området.

Vi i vänsterpartiet är övertygade om att demokrati inte kan försvaras genom begränsningar av de demokratiska rättigheterna. De rättigheter som generationer före oss slagits för att få till stånd måste bevaras och utvecklas. Det finns mycket som samhället skulle kunna göra för att öka säkerheten, men det bör dras en skarp gräns mot förslag som inskränker de friheter och demokratiska principer som vi vill att samhället ska vila på.

Därför är det viktigt att nu stanna upp och tänka efter. När flera förslag läggs fram parallellt är det uppenbart lätt för en del att gå med på varje enskilt förslag utan att se helheten, nämligen det samhälle som håller på att skapas.

Tillsammans med politiska företrädare för andra partier och företrädare för flera viktiga organisationer kräver vi nu att dessa förslag ska analyseras tillsammans för att ge en helhetsbild över vilken effekt lagförslagen har för samhället. Den sittande integritetsskyddskommittén har i uppdrag att titta bland annat på den lagstiftning som nu föreslås och bör därför självklart även ges möjlighet att uttala sig genom ett delbetänkande. Detta måste ske innan beslut fattas i riksdagen.

Stoppa marschen in i Bodströmsamhället!

Lasse Ohly

Dela den här sidan:

Kopiera länk