artikel

Alla gymnasieungdomar i Sala får sommarjobb?

Gå vidare och läs hela vänsterpartiets motion från juni 2005 om att som vill ska få sommarjobb i Sala genom ett samarbete mellan kommunen och företagen!

Kommunstyrelsen i Sala beslöt i torsdags att låta vänsterpartiets motion om sommarjobb för alla gymnasieungdomar som vill ha det,
nu ska gå vidare till fullmäktige för beslut.

Är detta verkligen sannt? Är den borgerliga majoriteten verkligen villiga att visa sådan handlingskraft att detta blir verklighet under valåret 2006? Eller dröjer det till nästa år? Eller glöms förslaget bort efter valet?
Hjälp oss att trycka på i insändarspalter, på debattsajter och genom att ringa och trycka på borgerliga politiker! Det kanske går om vi alla drar åt samma håll!

Här är den ursprungliga motionen som nu alltså har bifallits av kommunstyrelsen:
———————————————–
Angående sommarjobb för skolungdomar:

Från att tidigare ha haft en bottennotering vad gäller villkoren för sommarjobb för gymnasieungdomar har Sala kommun bättrat sig och får nu beröm för sitt sätt att erbjuda goda sommarjobb till rättvisa löner.

Förutom kommunen erbjuder även Landstinget, Bygdeföreningen Tärnan och vissa företagare sommarjobb för ungdomar. Vänsterpartiet uppskattar att ca hälften av Salas 400 ungdomar i 16-årsåldern tilldelas sommarjobb år 2005. Av dessa sysselsätter kommunen 140.
Det är ett gemensamt ansvar för offentliga och privata arbetsgivare att erbjuda ungdomarna sommarjobb.

Vänsterpartit anser att det är mycket viktigt att alla ungdomar erbjuds en bra start i livet genom en bra skola och bra sommarjobb tidigt i livet.

Vänsterpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen får i uppdrag att inbjuda företrädare för den privata sektorn till förhandlingar så att alla ungdomar som vill kan erhålla sommarjobb 2006 genom ett samhällskontrakt mellan kommunen och den privata sektorn.

Sala den 20 juni 2005,

Joachim Nordlund (tel 18274) och Maria Arvidsson (tel 10993).

Upplysningar: Börje Svensson, ordf.
Tel. 0224-18055 eller 070-5423437

Dela den här sidan:

Kopiera länk