artikel

SATSA PÅ FOLKTANDVÅRDEN!

Bakgrund:
Landstinget har sistahandsansvaret för medborgarnas hälsa i Västmanland. Just nu klarar vi inte av att leva upp till detta vad gäller tandhälsan. Minst 3.000 västmanlänningar väntar just nu på att få bli inskrivna i någon av länets folktandvårdmottagningar. Väntetiden för dessa är mellan 1 månad och 3 år beroende på bostadsort. Personer med akuta besvär rapporterar att utan att vara inskriven är det omöjligt att få hjälp med t.ex. akut tandvärk eller en trasig plomb.
Även på den privata sidan är resurserna otillräckliga.

Ovanstående beskrivning talar för nödvändigheten av en satsning på folktandvården i Västmanland.


Dessutom vill vi nämna följande argument för att understödja vår uppfattning:

En nationell satsning på förebyggande tandhälsoarbetet blir med största sannolikhet verklighet inom en snar framtid. Detta är särskilt viktigt vad gäller barntandvården. En satsning på Folktandvården i Västmanland kan skapa utrymme för att möta ökande behov på detta område.


Just nu finns tillgång på tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister i Sverige. Men inom några år spår Socialstyrelsen att ett generationsskifte leder till stor tandläkarbrist. Med god framförhållning kan vårt landsting försäkra sig om en god bemanning även i framtiden.


I Västmanland har vi dåligt utnyttjade lokaler inom folktandvården särskilt i Surahammar och Fagersta. På Folktandvården i Fagersta och Bäckby, Västerås finns det dessutom gott om personal. På de här orterna finns det utrymme för nya satsningar.


Avsaknaden av särskild akutmottagning inom tandvården förorsakar onödigt besvär och lidande för drabbade patienter. Detta är ett problem även i våra grannlandsting. En satsning i Västmanland skulle således även kunna serva patienter från angränsande områden.


En satsning på en särskild akutmottagning inom folktandvården skulle också kunna vara en extra resursenhet för att förstärka övriga mottagningar i tider av arbetsanhopning eller tillfälliga bemanningsproblem. En avlastning av akutfall från övriga mottagningar kan även bidra till kvalitetssäkring och höjd produktivitet inom dessa.


Patienter som får skriva in sig på en särskild akuttandvårdsmottagning kan successivt slussas ut till landstingets övriga mottagningar för att få en fast tandläkarkontakt.


Genom satsning på en ny och modern akutmottagning skapar vi en attraktiv arbetsplats och indirekt högre status för att arbeta inom folktandvården i Västmanland.


Vi ser att satsning på en ny akutmottagning i Västmanland genom att anställa några nya team i befintliga lokaler och komplettera utrustningen är god framförhållning och mycket väl motiverat.


Uppgiften blir i första hand att ta emot akutpatienter och samtidigt låta tandvårdspatienter få skriva in sig för senare utslussning till den egna hemorten. I andra hand kan en ny mottagning bidra till att avlasta övriga mottagningar i Västmanland och på det skapa handlingsutrymme för framtiden. I tredje hand kan en ny mottagning bistå patienter från angränsande landsting.


Vänsterpartiet i Landstinget Västmanland förslår


Att division Folktandvård får i uppdrag utreda hur en akutmottagning i enlighet med Vänsterpartiets


idéer enligt ovan skulle kunna tillskapas och vilka konsekvenser detta skulle medföra.


samt


Att uppdra åt division Folktandvård att återkomma med beslutsunderlag till Landstingsfullmäktige i


tid för att beakta en eventuell satsning på Folktandvården i arbetet med Landstingsplanen under


2007.


 


Västerås den 13 mars 2006,


 


 


Juha Rundgren, Norberg Annica Lindholm, Kolbäck


 


 


Lotta Högkvist, Västerås Hans Jansson, Västerås

Dela den här sidan:

Kopiera länk