artikel

Så blir skolan mer jämlik

Vid en presskonferens på Teleborgs Centrumskola i Växjö idag presenterade vänsterpartiet sina skolpolitiska krav i valrörelsen. – En av skolans uppgifter är att vara likvärdig och kompensera för omständigheter som kan påverka utbildningen – elevernas kön, klass och etnicitet, men också bostadsort eller funktionshinder, säger Rossana Dinamarca.
Rossana Dinamarca

Teleborgs Centrumskola jobbar läxfritt, vilket vänsterpartiet vill ska gälla alla grundskolor. Bland förslagen finns också frukostservering, fler vuxna i skolan och utvecklad elevdemokrati. Vi måste satsa på skolan så att alla elever får en bra utbildning, säger Rossana Dinamarca som är sammankallande i vänsterpartiets framtidsgrupp för utbildningspolitik.


Rossana Dinamarca har fått mycket positiv respons på förslaget att avskaffa hemläxor.
”Jag behöver inte samma grad oroa mig för att eleverna ska misslyckas för att de inte har ro hemma, och mina bedömningar på eleverna är på deras kunskaper och inte på hur bra hemförhållanden de har”, säger en av de lärare hon varit i kontakt med, och som jobbar läxfritt.

– Alla elever har olika förutsättningar att klara av skolan. Likvärdigheten står i skollagen, men ändå blir skolan allt mer segregerad och ojämlik. Den utvecklingen måste vi vända, avslutar Rossana Dinamarca

Dela den här sidan:

Kopiera länk