artikel

Kraftfulla jobbsatsningar saknas

Lars Ohly kommenterar idag socialdemokraternas valmanifest och konstaterar att flera satsningar ligger helt i linje med de krav vänsterpartiet fört fram.

Ändå är han skarpt kritisk till manifestet:
– Det finns inget helhetsprogram för att bryta nacken av arbetslösheten och frågan om kvinnors löner prioriteras inte alls.

– Vårt samarbete med socialdemokraterna har gett resultat, de som påstår något annat har fel. Det gäller till exempel höjningen av taken i a-kassan, satsningar på barn och gamla, och en tandvårdsreform. Det ligger helt i linje med vänsterpartiets politik och visar att socialdemokraterna valt att lyssna på oss. Att de nämner behovet av att höja studiemedlen är naturligt då vi drev den frågan hårt i senaste förhandlingen. Deras förslag om en fortsatt utbyggnad av tandvårdsreformen är ett steg på vägen. Vi vill att tandvården på sikt skall in under samma högkostnadsskydd som för övrig sjukvård, säger Lars Ohly.

Photobucket - Video and Image Hosting

– Men jag saknar ett helhetsprogram för att bryta nacken av arbetslösheten. Vi behöver nu gemensamt forma ett program som innehåller satsningar, välfärdssektorn. En utbyggd välfärd, för att tillgodose eftersatta behov och höja kvaliteten, borde därför vara den viktigaste politiska uppgift för den kommande mandatperioden. En sådan politik skapar dessutom arbeten, vårt mål under de kommande åren är 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Vi vill låta den offentliga sektorn vara motorn i ekonomin, för jobb både inom privat och offentlig sektor.

– Jag är också starkt kritisk till att socialdemokraterna inte prioriterar frågan om kvinnors löner. Större ansvar måste utkrävas av arbetsmarknadens parter. Vi vill ge pengar till kommuner som aktivt arbetar för jämställda löner. Här saknas helt förslag från socialdemokraterna, avslutar Lars Ohly

Dela den här sidan:

Kopiera länk