Ett Sala för alla

Den 9 september behöver vi ditt stöd för att göra Sala mer jämlikt. Besök vår valsida och följ oss i sociala medier för att ta del av vår politik.

Ta mig till valsidan
1:a maj 2009

Engagera dig

Bli medlem

Det finns alla möjligheter för dig att aktivera dig precis i den grad du kan, vill och hinner.

Välkommen till Vänsterpartiet Sala!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?