artikel

Lasse har ordet

De senaste dagarnas turer kring A-kassan förskräcker. Regeringen leker med löntagarnas pengar på ett sätt som saknar motstycke. Ett dåligt berett förslag om ökad egenfinansiering skapar kaos hos a-kassorna. Total förvirring råder om vad som ska gälla.

 

 

 

 

Förslaget är en ren krigsförklaring. Regeringens egen utredning visar att förslaget slår särskilt hårt mot deltidsarbetslösa kvinnor i låglöneyrken. Löntagarna får 10 miljarder i extra kostnader för att finansiera skattesänkningar som framförallt gynnar välbeställda män.

Samtidigt som försäkringen blir dyrare ska ersättningen till de arbetslösa sänkas. Vi ska alltså betala mer för en försäkring som kraftigt försämras. Regeringen motiverar detta med att fler ska komma i arbete. Samtidigt lägger man en budget som helt saknar konkreta förslag på hur fler ska få jobb. Det enda som finns är fromma förhoppningar om att skattesänkningar ska leda till fler i arbete.

Nu växer protesterna mot denna orättfärdiga politik. En stor namninsamling har dragits igång mot försämringarna av a-kassan och även du kan vara med och protestera.

Lasse Ohly

http://www.namninsamling.com/RorinteAkassan

Dela den här sidan:

Kopiera länk