artikel

Debatt i vlt

Alliansen har sedan i sin regeringsbildning visat vilka de verkligen är och vilken politik de står för – svarta löner, ovilja att betala solidariska avgifter, märkliga skatteplaneringar, höjda avgifter för a-kassa och försämringar för arbetslösa och en bunt med svikna vallöften, skriver Vänsterpartiet Västerås vice ordförande Lotta Högkvist i dagens vlt.

 VÄNSTERPARTIET HAR LÄNGE DRIVIT frågor kring arbetsrätten med allt vad det innebär i form av rätten till heltidsanställning, fast anställning, en lön man kan leva på för att nämna de mest primära delarna. Tanken är att människor behöver och har rätt att kunna förtjäna sitt uppehälle men även att det är en av människans primära behov att ha en sysselsättning och att känna sig behövd och oberoende.

Likaså handlar det om att skapa ett inkluderande samhälle där det finns plats för alla – ingen människa ska behöva känna sig överflödig eller oviktig. Vänsterpartiet står för en solidarisk politik – att vi alla tillsammans kan skapa ett samhälle vars tillgångar kan komma alla till godo.

Alliansen har sedan i sin regeringsbildning visat vilka de verkligen är och vilken politik de står för – svarta löner, ovilja att betala solidariska avgifter, märkliga skatteplaneringar, höjda avgifter för a-kassa och försämringar för arbetslösa och en bunt med svikna vallöften.

Bakom denna politik ligger en idé om att andra människor (inte de själva givetvis) försöker lura och fuska till sig pengar genom bidrag och att många människor (återigen, inte de själva) är lata och bekväma och inte vill jobba. Den idén leder vidare till att skapa ett system som straffar människor som är arbetslösa genom höjd a-kasseavgift och sämre ersättningar, genom att införa krav på läkarintyg från första sjukdagen och så vidare. Detta är en politik som bygger på en "vi och de"-uppfattning, där den egna gruppen framstår som hårt arbetande och inkomstbringande medan den andra gruppen är lat och parasiterande.

En fråga som måste ställas är om inte en del av orsaken till det tänkandet handlar om att vissa tjänar lika mycket på en månad som andra tjänar på ett halvår och tar den höga lönen som bevis för att de är viktigare än andra och gör en större insats för samhället och dess ekonomi än andra.

Undrar om inte ordspråket "genom sig själv känner man andra" ligger bakom alliansens politik? Har man kunnat fuska och ljuga framgångsrikt och samtidigt tjänat ekonomiskt på det är det lätt hänt att man tror så om andra också.

Det finns i alla samhällen och alla samhällsklasser människor som väljer att inte göra rätt för sig, som väljer att utnyttja välfärdssystemet, som väljer att fuska och mygla sig fram. Dessa människor kommer alltid att hitta sätt att komma undan på, oavsett vilket eller vilka system vi än väljer att använda. De allra flesta är dock inte sådana – vi väljer att göra rätt för oss. Den inställningen måste vi även ha när vi skapar välfärdssystem och stiftar lagar och regler.
Att utgå från att människor fuskar och myglar sig fram, att människor i allmänhet inte vill försörja sig av egen kraft, är att ha en makalöst låg uppfattning om sina medmänni­skor.

Vänsterpartiets politik bygger på raka motsatsen – att människor vill jobba och kunna försörja sig och att de har rätt att få göra det med en skälig lön och arbetsvillkor, att vi ska ha välfärdssystem som är utformade för att ge drägliga levnadsvillkor när man är förhindrad att försörja sig själv.

Vänsterpartiet kommer fortsätta driva den politiken och kämpa för ett rättvist och solidariskt samhälle – det kan alliansen vara helt säker på.

Lotta Högkvist 

Dela den här sidan:

Kopiera länk