artikel

Vänsterpartiet och välfärden

Vänsterpartiet har sedan partiet såg dagens ljus år 1917 varit ett parti som representerar de människor som tillhör arbetarklassen. Sedan dess har världen förändrats en hel del. År 1917 saknades de flesta av de förmåner som vi idag gärna tar för givna och självklara. För att bara nämna ett fåtal – kvinnlig rösträtt, fem veckors semester, mer humana arbetstider, ett välutbyggt socialt försäkringsskydd med ersättning vid sjukdom, stöd för människor med funktionshinder, rätt att vara föräldraledig med ersättning bl.a. Gratis skolgång för barn och ungdomar, högkostnadsskydd för sjukvårdsavgifter och läkemedel, omsorg om äldre och personer med funktionshinder mm. Listan kan göras lång.

Allt detta har vi kunnat åstadkomma tack vare den skattepolitik som varit grunden för svensk välfärd. Våra föräldrar, mor och farföräldrar har genom hårt arbete, tålamod och en starkt solidaritetskänsla tillsammans kämpat och bidragit till att Sverige blev ett av de bästa länderna i världen att leva i.

Alliansen med moderaterna i spetsen har sedan valet 2006 arbetat för att med kraft omintetgöra allt det som våra föräldrar, mor och farföräldrar kämpat för och byggt upp. Alla de människor som var med under nittonhundratalet och som tog strid för att göra vardagen och livet bättre för oss alla visste att tillsammans kan man åstadkomma så mycket mer än vad var och en kan göra ensam.

Vänsterpartiets politik handlar inte om att göra medborgaren bidragsberoende – tvärtom. Det handlar om att bygga ett samhälle där människor tar ansvar både för sig själva och framtiden. Livet blir inte alltid som man tror och hoppas på och de gångerna behöver vi ett socialförsäkringsskydd som hjälper oss upp på fötter igen. Drabbas vi av olycka ska vi inte tvingas leva på marginalerna, behöva lita på välgörenhet eller på att vi har haft råd med privata försäkringar. Därför behöver vi fler arbeten inom både den offentliga och privata sfären – det är vår gemensamma arbetsinsats som gör det möjligt för oss att stötta varandra.
Vi behöver tillsammans skapa ett samhälle som kan leva sida vid sida med naturen istället för att tära på resurserna. Vi behöver modiga och driftiga företagare som vågar göra långsiktiga satsningar på mer miljövänliga produkter och/eller tillverkningsmetoder . Den som vågar göra sådana satstningar bör även få stöd för att kunna genomföra sina satsningar. Därför vi behöver modiga politiker som inte frågar vad marknaden vill ha utan som vågar talar om för marknaden vad medborgarna vill ha.

Lotta Johansson Arnqvist (V) Sala
Bodil Hildemar (V) Sala
Gunnel Söderström (V)
Hans Jansson (V) Västerås

Dela den här sidan:

Kopiera länk