artikel

Nödvändiga satsningar i Vänsterpartiets budget för Sala 2006

Framtiden ser ljus ut för Sala kommun. Därför gäller det att satsa redan nu för att bygga en ännu bättre kommun. Vänsterpartiets fokus ligger på åtgärder för barn och ungdomar men
även äldreomsorgen och miljön får viktiga tillskott. En tillfällig skattehöjning är nödvändig
men på sikt ger nya jobb och inflyttning också nya skatteintäkter för kommunen.
Beatrice Björkskog presenterade Vänsterpartiets budget 2006 vid kommunstyrelsens sammanträde i torsdags:
– Sala kommun står enligt oss inför en lysande framtid. Med en ny stor arbetsgivare och förväntningar om nyetablering och inflyttning. Vi menar att Sala kommun inte får missa denna chans och tror därför på framtiden.

Vi tror att vi måste arbeta långsiktigt även med ekonomin. Detta gör vi genom att satsa pengar på barn och ungdomar i tidig ålder. Flertalet forskarrapporter har visat att det är redan i förskolan som man kan bryta mönster för framtida destruktiva beteenden. Vi menar att det redan är i förskola och skola som satsningar ska in för att hjälpa ungdomar, det vill säga innan de blir ett ärenden hos socialtjänsten.

Vi är medvetna om att den ekonomiska verkligheten inte tillåter de satsningar som idag är nödvändiga. Därför ser vi oss tvungna att föreslå en kommunal skattehöjning på en krona, vilket i runda slängar ger oss 26 miljoner kronor extra. Vi har valt att inte ”bränna all kosing” på verksamhet utan även sett till att nå upp till resultatmålet även 2006. Våra förhoppningar är att detta är en tillfällig skattehöjning som gör att kommunens intäkter ökar då fler människor väljer att bo och verka i Sala kommun.

Vänsterpartiets budget i siffror:
(beloppen är höjning i förhållande till den borgerliga majoritetens förslag)

1. Mindre barngrupper i förskolor och skolor, behålla personal och
kompetensutveckling, förhindra nedläggning av förskolor och skolor
(+ 10,0 milj kr)

2. Personalförstärkningar inom äldreomsorgen (+ 6,0 milj kr)

3. Anställning av en kommunal miljöstrateg (+ 480.000 kr)

4. Satsning på ökad bostadsbebyggelse i Sala (+ 250.000 kr)

5. Förbättrad miljötillsyn (+ 500.000 kr)

6. Ny skattesats: 23:19 kr/100 kr

Övriga förslag:
– Utred hur lokalvården kan skötas i egen kommunal regi!
– Undersök hur nya utbildningar kan startas på Ösby och hur naturbruksgymnasiet kan få en ekologisk profil!
– Utred hur människor vid livets slut och långtidssjuka kan få bättre vård på ett HOSPICE i Sala!
——————————————————————————————
Hör gärna av dig om Du vill veta mer om vår syn på kommunens framtid!
Upplysningar:
Beatrice Björkskog Tel 0224-12721
Joachim Nordlund Tel. 0224-18274
Börje Svensson Tel. 070-5423437

Dela den här sidan:

Kopiera länk