artikel

Värna kollektivtrafiken!

50 % av Sveriges befolkning över tio år är beroende av en fungerande kollektivtrafik på resor där de inte kan gå eller cykla. Kollektivtrafiken är också mycket viktig för att uppnå samhällets målsättning om ökad trafiksäkerhet, minskade utsläpp och en bra miljö för oss alla.
Bilintressena är resursstarka och pengar flödar i lobbykampanjer och politikerpåverkan. Kollektivtrafiken berör många men förvaras av få. Vi föreslår därför en förstärkning av kollektivtrafiken i Västmanland genom att
– Statliga pengar garanterar att det finns kollektivtrafik på rimlig nivå.
– Tåg i Mälardalen byggs ut med bättre förbindelser både västerut och österut.
– Tåglinjen Uppsala – Heby – Västerås – Eskilstuna – Norrköping, som är viktig för både arbets- och studiependling förstärks ytterligare.
– VL successivt harmoniserar biljettpriser och system med omkringliggande länstrafikbolag.
– Tåg i Bergslagen garanteras ett fortsatt statligt stöd.
– Slussen i Södertälje byggs ut för att garantera fortsatt sjöfart på Mälaren och minska risken för översvämningskatastrofer.
– Diskussioner kommer igång angående en bra järnvägsförbindelse Västerås – Arlanda som ett alternativ till Västerås flygplats.
– Skolklasser ska få resa gratis med tåg eller buss på sina utflyktsresor.
– Cyklandet ska stimuleras genom olika åtgärder.

Vänsterpartiet Västmanlands valkonferens

Dela den här sidan:

Kopiera länk