artikel

Avslutningstal av Lars Ohly: Vi står starka!

På fjärde dagens eftermiddag avslutade Lars Ohly partikongressen med kommentaren att vi har hunnit med allt vi skulle i god ordning. Frågan är nu om den gamla ”d-la” ordningen i partiet är helt och hållet återställd?
Lars Ohly inledde sitt avslutningstal med att konstatera att ”åsiktskillnaderna i vänsterpartiet är vår största tillgång”.
För att bevisa att han har rätt – d.v.s. att åsiktsskillnaderna är stora –
måste jag inleda med att jag inte håller med honom!

Om kongressen har antagit en valplattform som t.ex. innebär att vi
ska arbeta för att skapa 200.000 nya jobb, då är det det som gäller.
Det kan vi inte ha olika åsikter om! Däremot kan vi ha olika åsikter om hur, när och var jobben ska skapas och hur de ska finansieras.
Vi ska alla bidra till att ha åsikter i en positiv medskaparanda (stulet
uttryck från landshövdingen!) så att alla de goda åsikterna strålar samman i praktisk handling i stat, landsting, kommuner och företag
mot det uppsatta målet och snarast möjligt.
Det är trovärdigt!

Vi måste också acceptera det demokratiskt fattade beslutet att studenterna ska få ”påökt” med 1500 kr. Det är ett rimligt krav!
Vi måste alla ställa upp på kravet om en rättvis fördelning mellan kvinnor och män vad gäller jobb, löner, trygghet och framför allt vad gäller det oavlönade ansvaret för hem och barn!

Vi måste alla vara överens om att bekämpa fortsatta avregleringar, konkurrensutsättning och privatisering i den offentliga sektorn. Det är någonting vi absolut inte har råd med!
Vi måste också dra åt samma håll vad gäller att övertyga de svenska väljarna att en radikal omställning till det uthålliga framtidssamhället är nödvändigt för att kunna klara miljöproblemen, hälsan och klimatet!

Vi står starka! Jo visst gör vi det! – men endast om vi alla drar åt samma håll! Kongressen har satt vagnen i rullning mot valdagen den 17 sept.
Men det är en lång uppförsbacke innan vi kan andas ut. Därför måste vi vara många som skjuter på – åt rätt håll – och vi måste vara överens
om vart färden går! Allt annat sänker trovärdigheten!
———————-
Jag har på håll kunnat följa med debatten på partikongressen 2006.
Många goda inlägg har gjorts och många kloka beslut har fattats.
Många trötta ombud är på väg hem till sina hemadresser.
Vi tackar dem alla för goda insatser.
Nu väntar andra uppdrag, andra utmaningar och andra problem.
Nu blir det mindre utrymme för avancerad retorik eller språkligt finlir.
Nu är det dags att dra på sig blåstället och ta itu med allt det praktiska
grovjobb som en lyckad valrörelse kräver.

– Jo, Lars Ohly:- Ni i partiledningen och i riksdagsgruppen står starka! -men inte utan alla oss gräsrötter som ska göra grovjobbet! Jag vet att vi inte har olika åsikt om det!

Börje Svensson, ordf. Vänsterpartiet Sala

Dela den här sidan:

Kopiera länk