artikel

Valplattform för trygga jobb och utbyggd välfärd

Vänsterpartiets valplattform 2006 har rätten till arbete och villkoren i arbetslivet som högsta prioritet. Partiet vill göra en offensiv satsning på välfärdsektorn genom att investera i 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn.
– Det är ett effektivt och ekonomiskt klokt sätt att använda skattemedel för att på en gång tillgodose de stora behov som finns inom exempelvis skolan och äldreomsorgen och se till att människor kan gå från arbetslöshet till meningsfulla och viktiga jobb, säger Lars Ohly.

Villkoren i arbetslivet kommer också att prioriteras av partiet inför valet. Det handlar om rätten till heltid, försvar av kollektivavtalen, förstärkt arbetsrätt och intensifierade insatser mot diskriminering i arbetslivet.

Valplattformen genomsyras av ett feministiskt perspektiv, där kampen för jämställda löner och arbetsvillkor och mot det sexualiserade våldet särskilt poängteras.

Offentliga investeringar i bostadsbyggande och miljöomställning är andra prioriteringar som också kommer att generera tillväxt och jobb i den privata sektorn.

– Det är dags för en politik för full sysselsättning. Det ansåg s-kongressen, och det anser vi. Vi har antagit en valplattform som kan göra det möjligt, utan att göra avkall på vare sig villkoren i arbetslivet, miljön eller rättvis fördelning, säger Camilla Sköld Jansson, riksdags- och partistyrelseledamot.

Några centrala krav i valplattformen:

Jobb och välfärd
– Vänsterpartiet vill investera i 200 000 nya offentliga jobb inom välfärdssektorn och andra eftersatta områden.
– Lagstifta om rätten till heltid.
– Turordningsreglerna och företrädesrätten ska återställas.
– Genomföra arbetstidsförkortning med bibehållen lön för särskilt belastade yrkesgrupper som exempelvis vårdbiträden och undersköterskor.
– Skärpt lagstiftning och skärpta sanktioner mot etnisk diskriminering.
– Mer resurser till JämO.
– Individualiserad föräldraförsäkring.
– En tandvårdsreform ska genomföras med målet att tandvårdskostnader ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.
– Stoppa privatiseringar och avregleringar av vård, omsorg skolor, kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice och viktiga naturresurser.

Insatser mot sexualiserat våld
– Alla kommuner ska åläggas att ha handlingsplaner för att bekämpa våldet mot kvinnor och flickor. – Utbildningsinsatser ska genomföras för myndigheter, kommunpolitiker, skolpersonal och elever för att öka kunskaperna om och utveckla strategier emot sexualiserat våld.
– Kvinnor ska garanteras skyddat boende i alla kommuner.
– Skärpta krav på skolans sex- och samlevnadsundervisning.
– Feministiskt självförsvar ska erbjudas som tillval i gymnasieutbildningen.

Miljö
– Energiomställningen ska genomföras med fortsatt kärnkraftsavveckling, satsning på forskning och utveckling av alternativa energikällor.
– Förbrukningen av fossila bränslen ska minska med 80 procent inom 15 år.

Bostäder
– De kommande tio åren ska 20 000 nya hyresrätter byggas och 65 000 bostäder renoveras per år.
– Rätten till bostad ska skrivas in i socialtjänstlagen.
– Obligatorisk bostadsförmedling i alla kommuner

Fred och internationell solidaritet
– Nej till svensk medverkan i militära insatser utan FN-mandat.
– Svensk trupp ska lämna det ockuperade Afghanistan.
– Villkorslös skuldavskrivning för fattiga länder.
– Skatt på internationella valutatransaktioner.
– Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska ge status som flykting.

Dela den här sidan:

Kopiera länk