artikel

Borgarna röstade för mindre demokrati!

Den viktigaste debatten vid kvällens fullmäktige kom att handla om en krympning av kommunfullmäktige från nästa år. Folkpartiet förvånade alla med att deklarera att de egentligen ville ha kvar 49 ledamöter men i omröstningen stödde de ändå det borgerliga blocket!
Snacka om prestige! Att rösta emot sin egen övertygelse!
FÄNGELSEINFO INLEDDE
Kommunfullmäktige denna kväll inledes med en ingående presentation om Fängelseprojektet i Sala. Den nye chefen Christer Frenneby berättade ingående om ärendets gång och hela upplägget. Skalskyddet blir omfattande kring de 342 internerna. Dessa ska återanpassas genom bla.a. förpackningsarbete och snickeri för att senare slussas ut i samhället via Tillbergaanstalten. Fängelset ska även innehålla 57 häktesplatser. Internerna lagar sin egen mat men det är ännu oklart hur servicen med t.ex. hälsovård skall ordnas.
En intressant frågestund följde men tyvärr kunde radiolyssnarna endast höra svaren p.g.a. bristande mikrofonresurser!

VAD HANDLADE DETTA OM ?
Det första egentliga ärendet på dagordningen blev också en flopp ur radiolyssnarnas synvinkel. Vi fick veta att någonting som kallas ”kompetensstegen” tilldelades totalt 1,3 milj kr, delvis finansierat via Vård- och Omsorgsförvaltningens budget. I övrigt fick vi inga förklaringar om vad detta ärende handlade om. Om någon i kommunen vet? – får ni gärna skriva en kommentar och förklara!

KRYMPNING AV FULLMÄKTIGE ?
Kvällens stora debatt kom att handla om huruvida fullmäktige de närmaste 4 åren ska ha 49 ledamöter (v + s-förslaget) eller 45 ledamöter (de borgerliga förslaget).

Karl-Axel Ekebohm (s) inledde med att argumentera väl för Beatrice Björkskogs (v) yrkande i KS om 49 ledamöter. Joachim Nordlund(v) fyllde på med att utveckla argumenten kring den demokratifråga som detta innebär: Vi ska ha fler politiker – inte färre! Partierna ska arbeta ör att få med flera medborgare i politiken – inte besluta om att minska antalet förtroendevalda! Joachim föregick också en senare debatt genom att starktmarkera att vänsterpartiet ”inte ser någon möjlighet att höja våra egna arvoden”. Dessutom är det en risk att färre politiker leder till ett ökat tjänstemannainflytande. Politikerna ska ”ta ledningen och makten” citerade Joachim.

Tommy Johansson (s) gjorde en lång historiskt resa tillbaka till kommunsammanläggningen 1971 och konstaterade att den gången gick det 131 invånare på varje politiker i Sala kommun. Nu är det 193 och riskerar att bli 226 invånare per politiker om borgarna får som de vill! Och besparingen är endast 20.000 kr per år! Demokratin i Sala är värd 20.000 kr!

Hans Eljansbo (m) förordade egentligen 41 ledamöter och bedyrade att de sammanlagda förändringarna enligt det borgerliga förslaget leder till ökade förtroendemannakostnader!
Han hävdade också att det inte blir bättre demokrati om man blir fler politiker i fullmäktige.
Detta kan dessutom leda till mindre inflytande enligt moderaterna!!!

Ronald Nilsson (kd) ägnade 4 minuter åt att förklara att han hade egentligen ingenting att tillägga och att han tyckte att de tidigare inläggen av Eljansbo, Ekebohm och Johansson var bra och värda respekt!

FOLKPARTIET TROR INTE PÅ SIN EGEN ÖVERTYGELSE!
Tommy Johansson (s) tog åter till orda och förklarade att det är klart att fler ledamöter leder till bättre politiska beslut även om inte alla behöver prata i talarstolen i fullmäktige.
Tommy gick i taket ordentligt när Lars Aldefors (fp) äntrade talarstolen:
– Lars Aldefors och Folkpartiet ville egentligen ha kvar 49 ledamöter men hade vikit sig för det borgerliga blockets kompromiss. – Vi måste hålla ihop! intygade Aldefors.

– Det här är en demokratifråga, och inte en blockfråga! hävdade Johansson. Joachim Nordlund (v) tyckte med anledning av detta att ”de borgerliga är mesiga”!

Den borgerliga gruppen höll dock sams i den slutliga voteringen och vann med 25 mot 24.
Det blir alltså bara 45 ledamöter i fullmäktige från nästa år. Tröskeln för att få en plats i fullmäktige blir därmed högre i årets val. Vilka partier riskerar att rasa ur förutom salapartiet? (kd) eller (fp) ?

TRE MOTIONER
Kvällens korta sammanträde avslutades med 3 motioner:

1. Maria Arvidsson läste upp Vänsterpartiets motion om att utreda hur kommunen kan uppmuntra småföretagen genom lokal upphandling? (se annan plats på hemsidan!)

2. Joachim Nordlund läste upp Vänsterpartiets motion om att kommunen alltid ska välja hotell och konferens-anläggningar som avstår från att erbjuda porrkanaler på rummen.

3. Tommy Johansson läste upp Socialdemokraternas motion om att utreda möjligheten att bygga ett parkeringshus på tomten intill Pingstkyrkan eller att planlägga den norra lokalgatan för P-platser.

Sammanträdet var slut kl 21.18 efter 70 minuters effektivt arbete. Arvode till de 49 ledamöterna utgår dock för 4 timmars sittning. Är de underbetalda? Skriv en kommentar och förklara vad just du tycker!

Vid radion: Börje Svensson

Dela den här sidan:

Kopiera länk