artikel

– Äktenskapet: den religiösa högerns sista utpost!

I går startades ett upprop för att bevara äktenskapet som en exklusiv klubb för man och kvinna. Företrädarna menar att det ”inte är en mänsklig rättighet att gifta sig” och att ”föreningen mellan man och kvinna är samhällets urcell”.

Undertecknarna anser att det inte är diskriminering att dela in människor i ett A- och ett B-lag beroende på sexuell läggning. ”En rörmokare är inte diskriminerad för att han inte får arbeta som läkare” skriver de. Problemet är att rörmokaren, i vårt samhälle, i alla fall har en teoretisk möjlighet att utbilda sig till läkare. Den homosexuella man eller lesbiska kvinna som vill gifta sig med sin partner får idag inte göra det.

Äktenskapet används av den religiösa högern som en förevändning för att acceptera ett samhälle där homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) behandlas som mindre värda. En inställning som är mycket farlig eftersom konsekvensen blir att hatbrott och andra kränkningar riktade mot HBT-personer ökar.

Äktenskapet kan även ses som symbol för ett föråldrat patriarkalt system som tillkom i syfte att ge husbonden oinskränkt makt över kvinnan och barnen. Är det detta som uppropets undertecknare syftar på när de hänvisar till att äktenskapet bör bevaras i sin ”hävdvunna form”?

Lasse Ohly

Dela den här sidan:

Kopiera länk