artikel

Sommarjobb åt alla i Sala?

Kommunstyrelsen i Sala sammanträder just nu (torsdag em).
Enligt ett förhandsbesked har KS beslutat ge sitt stöd till Vänsterpartiets förslag om att ta initiativ så att alla gymnasieungdomar i Sala som vill, kan få sommarjobb.

– Detta är i så fall mycket positivt! Äntligen tar kommunstyrelsen hänsyn till innehållet i en motion utan att först kolla vem som har skrivit den! Att på det sättet besluta konstruktivt i en viktig sakfråga utan prestige eller blocktänkande är verklig vänsterpolitik! Tack KS!

Motionen går ut på att kommunen tar initiativ för att övertyga företagen i Sala att ställa upp med sommarjobb till de gymnasieungdomar som inte kan beredas plats inom kommunens verksamheter.

Om detta lyckas, är det ett exempel på hur den privata sektorn och den offentliga sektorn kan samarbeta konstruktivt för någonting som vi tycker borde vara självklart! – JOBB ÅT ALLA !

Sala den 9/3 2006 kl 16.45
Börje Svensson, ordf.
Vänsterpartiet Sala

Dela den här sidan:

Kopiera länk